Onedial - positionering, positioneringstjänster, talsvar, talsvarstjänster, IVR

AFFÄRSTELEFONI

Tre alternativ för att öka effektiviteten i er telefoni

Om ni inte bytt ut ert telefonisystem under de senaste åren så är er nuvarande växel ansluten till telefonnätet via ISDN. Telia har meddelat att de upphör med ISDN Duo år 2011, vilket medför att alla växelinnehavare med denna anslutning måste vidta åtgärder för att kunna behålla sin telefoni. OneDial erbjuder effektiva telefonilösningar enligt följande alternativ:

Alternativ 1:
För er som tycker att de telefoner ni har på arbetsplatsen fungerar bra och vill göra enklast möjliga åtgärd för att hålla nere uppgraderingskostnaderna i samband med avvecklingen av ISDN Duo.

För er erbjuder vi OneDial ISDN Replacement Server. Ni behåller nuvarande växel och arbetsplatstelefoner och blir av med ISDN Duo. Anslutningen sker istället via ert befintliga bredband. Nya telefonitjänster kan vid senare tas i bruk med hjälp av internetbaserad utrustning utan någon nyinstallation eller uppgradering av befintlig växel.

Alternativ 2:
För er som vill öka effektiviteten och servicegraden i er telefoni, genom utnyttjande av den nya telefonitekniken och alla dess möjligheter. Ni är upp till tio personer på företaget och ni vill inte ha någon utrustning hos er annat än era telefonapparater.

För er erbjuder vi OneDial Internetbaserade Central Virtual Server. Ni får full tillgång till alla möjligheter och funktioner, och vi levererar alltid tillsammans med högkvalitativ support. Med Central Virtual Server slipper ni att ha en telefonväxel hos er, och får ändå en komplett lösning. Central Virtual Server är helt internetbaserad vilket gör att den med lätthet kan integreras med andra funktioner i företaget. Information och statistik kan bekvämt tillgängliggöras. Mobiltelefoner kan också enkelt och kostnadseffektivt integreras fullt i telefonisystemet.

Alternativ 3:
För er som vill öka effektiviteten och servicegraden i er telefoni, genom utnyttjande av den nya telefonitekniken och alla dess möjligheter. Ni är fler än tio på företaget och har mycket telefontrafik, både internt och externt.

För er erbjuder vi OneDial Business Telephony Server. Ni får full tillgång till alla nya möjligheter och funktioner, och vi levererar alltid tillsammans med högkvalitativ support. Business Telephony Server placeras hos er. Med Business Telephony Server belastas inte er bredbandsförbindelse av interntelefoni. Business Telephony Server är helt integrerad med Internet, vilket gör att den med lätthet kan integreras med andra funktioner i företaget. Information och statistik kan bekvämt tillgängliggöras. Mobiltelefoner kan också enkelt och kostnadseffektivt integreras fullt i telefonisystemet.

>>Läs merKund-login

Kund:
Kund-ID:
PIN-kod: