Onedial - positionering, positioneringstjänster, talsvar, talsvarstjänster, IVR

Vad skiljer mellan de olika alternativen?

Redan med OneDial ISDN Replacement Server får ni tillgång till ett anpassat talsvarssystem som avlastar växeltelefonisten och som till exempel automatiskt kan koppla en kund till en av era återförsäljare eller till en support baserat på var kunden ringer ifrån, både inifrån det fasta telefonnätet och inifrån mobiltelefonnätet. Ni får även låga internettelefonibaserade samtalspriser. I en full lösning baserad på OneDial Business Telephony Server eller Central Virtual Server tillkommer till exempel:

- Möjlighet för alla direktnummer att ha en så kallad "softphone" i sin dator med samma anknytning som i det vanliga systemet. Detta gör att det svenska numret utan samtalsdebitering inom företaget kan användas, oavsett var i världen man befinner sig.

- Mobile extension – Era mobiltelefoner är en fullt integrerad del av ert telefonisystem och ni har möjlighet att t.ex. vidarekoppla en person från en mobil till vilken annan fast eller mobil anknytning som helst

- OneDial´s statistikfunktion som visar användningen av telefonin och som är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera och höja effektiviteten både inom telefonin och inom försäljnings- och marknadsaktiviteterna.

Översyn av era behov
Innan OneDial tar ansvaret för telefonin hos er gör vi alltid en genomgång av den situation ni befinner er i, för att tillsammans med er se vilka besparings- och effektivitetshöjningspotentialer som finns. Utifrån denna diskussion offererar vi den lösning vi kommer fram till att bäst svara mot era behov.Kund-login

Kund:
Kund-ID:
PIN-kod: